«КУЛЬТУРА. ЗАВТРА»:

У складний у житті країни час культура ризикує обмежитися не властивою і згубною для себе декоративною чи ідеологічною функцією, тому сьогодні важливо публічно обговорювати дражливі теми і спільно працювати над стратегіями розвитку культури.

“Культура. Завтра” – це тематичний проект, створений для:
– артикуляції можливих візій розвитку культури в Україні та переосмислення європейських цінностей.
– налагодження зв’язків між спільнотами та регіонами країни, що базуються на розумінні та повазі до Іншого (іншої раси, нації, сексуальної орієнтації чи ідеологічних поглядів).
– випрацювання стратегій співпраці між креативною економікою та державною політикою в культурній галузі

Проект тривав із жовтня 2014 до травня 2015 і поєднував цикл текстів, які публікувалися в онлайн-журналі Korydor у спецтемі “Культура. Завтра”. Дискусії, лекції та круглі столи відбувалися двічі на місяць за участі культурних менеджерів, митців, журналістів і філософів з України, Білорусі, Туреччини, Грузії, Сербії та інших країн.

Після закінчення проекту ми продовжуємо публікувати тексти, які перегукуються з актуальними темами розділу. 

“Культура. Завтра” містить три тематичні блоки:
реалізація політики включення через культуру і зміна ставлення до іншості
цензура і самоцензура в культурному полі
креативна економіка та соціальне підприємництво як фактор розвитку країни

Проект «Культура. Завтра» підтримано фондом Принца Клауса та програмою грантів «і3» Фонду «Розвиток України».